Universität Oldenburg Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache BKGE

Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż
zabajtlować (Der.) ↑bajtlować zbramować (Der.) ↑bramować
zabawa (Konk.) ↑lusztyk zbrojownia (Konk.) ↑cekauz
zabejcować (Der.) ↑bejcować zbudować (Der.) ↑budować
zabraknąć (Der.) ↑brakować ↑zecbret
zabrakować (Der.) ↑brakować ↑zecer
zabudować (Der.) ↑budować zecerka (Der.) ↑zecer
↑zac zecernia (Der.) ↑zecer
zaccyk (Var.) ↑zechcyk I zecerski (Der.) ↑zecer
zacembrować (Der.) ↑cembrować zecerstwo (Der.) ↑zecer
zacerować (Der.) ↑cerować ↑zechcentel
zacębrować (Der.) ↑cembrować ↑zechcyk I
zachcentel (Var.) ↑zechcentel ↑zechcyk II
zachcyk (Var.) ↑zechcyk I ↑zec-holc
zacyrować (Der.) ↑cerować zechsztajn (Var.) ↑cechsztyn
zadaszenie (Der.) ↑dach zechsztejn (Var.) ↑cechsztyn
zadatek (Konk.) ↑forszus zedel (Var.) ↑zydel
zadekować (się) (Der.) ↑dekować II zedelek (Der.) ↑zydel
zadruk (Der.) ↑druk ↑zega
zadrukować (Der.) ↑drukować ↑zegar
zafajdać (Der.) ↑fajdać zegarek (Der.) ↑zegar
zafarbować (Der.) ↑farbować zegarmajster (Komp.) ↑zegar
zafasować (Der.) ↑fasować zegarmistrz (Komp.) ↑zegar
zaflądrać (Der.) ↑flądra II zegarowy (Der.) ↑zegar
zaflejtuszyć (Der.) ↑flejtuch zegarynka (Der.) ↑zegar
zaforsztelować (Der.) ↑forsztelować zeger (Var.) ↑zegar
zaforszusować (Der.) ↑forszus ↑zegielgarn
zafrasować (Der.) ↑frasować zeks-und-zegzik (Var.) ↑zechcyk II
zafrasować się (Der.) ↑frasować się ↑zembraty
zafutrować (Der.) ↑futrować I zembroty (Var.) ↑zembraty
zagarbować (Der.) ↑garbować ↑zendra
zagarować (Der.) ↑garować III zendrowy (Der.) ↑zendra
zagielgarn (Var.) ↑zegielgarn zenkiel (Var.) ↑zankiel
zahaftować (Der.) ↑haftować zenklarz (Der.) ↑zankiel
zahakować (Der.) ↑hak II zes (Var.) ↑zez
zahalzować (Der.) ↑halzować zestosować (Der.) ↑stosować
zahamować (Der.) ↑hamować zestrofować (Der.) ↑strofować
zahartować (Der.) ↑hartować zestrychować (Der.) ↑strychować
zahartować się (Der.) ↑hartować zeszlamować (Der.) ↑szlamować
zahawtować (Der.) ↑haftować zeszlifować (Der.) ↑szlifować
↑zajzajer zeszlusować (Der.) ↑szlusować
zakarbować (Der.) ↑karb zesznurować (Der.) ↑sznurować
zakierować (się) (Der.) ↑kierować I ześlamować (Der.) ↑szlamować
zaklajstrować (Der.) ↑klajstrować ześrótować (Der.) ↑śrutować
zakresić (Der.) ↑kresić ześrutować (Der.) ↑śrutować
zakreślić (Der.) ↑kreślić ↑zez
zakrochmalić (Der.) ↑krochmal zezek (Der.) ↑zez
zakryślić (Der.) ↑kreślić zezooki (Komp.) ↑zez
zalepa (Konk.) ↑kstyb zezować (Der.) ↑zez
zalepiać (Konk.) ↑klajstrować zezowato (Der.) ↑zez
zalew (Konk.) ↑haf zezowatość (Der.) ↑zez
zalewa (Konk.) ↑bejca zezowaty (Der.) ↑zez
zaliczka (Konk.) ↑forszus zezowy (Der.) ↑zez
zaliczka (Konk.) ↑forut zędra (Var.) ↑zendra
zalutować (Der.) ↑lutować zędrowy (Der.) ↑zendra
zalżbanty (Var.) ↑halsbant zfalmować (Der.) ↑falmować
załadować (Der.) ↑ładować zgarbować (Der.) ↑garbować
załadunek (Der.) ↑ładunek zgłebiacz (Konk.) ↑nuthubel
załtystwo (Der.) ↑sołtys zgrzebło (Konk.) ↑szropa
zamalować (Der.) ↑malować zgwałcić (Der.) ↑gwałcić
zamek (Konk.) ↑klamka zhaftować (Der.) ↑haftować
zameldować (Der.) ↑meldować zhamować (Der.) ↑hamować
zamęt (Konk.) ↑bigos zhartować (Der.) ↑hartować
zamkiel (Var.) ↑zankiel zholować (Der.) ↑holować
zamordować (się) (Der.) ↑mordować ziarnić (Konk.) ↑kiernować
↑zamtuz ziemiokres (Komp.) ↑kres
zamtuzik (Der.) ↑zamtuz zimbraty (Var.) ↑zembraty
zamtuzka (Der.) ↑zamtuz zindra (Var.) ↑zendra
zamtuzki (Der.) ↑zamtuz zingować (Der.) ↑hangować
zamtuźnik (Der.) ↑zamtuz zlózować (Der.) ↑luzować
zanitować (Der.) ↑nitować zlutować (Der.) ↑lutować
↑zankiel zluzować (Der.) ↑luzować
zanklarz (Der.) ↑zankiel zładować (Der.) ↑ładować
zantuski (Der.) ↑zamtuz złoczyńca (Konk.) ↑morderz
zantuz (Var.) ↑zamtuz (złoto) ciągnione (Konk.) ↑brejtować
zantuzka (Der.) ↑zamtuz złotostrefa (Komp.) ↑strefa
zantuzki (Der.) ↑zamtuz zmalować (Der.) ↑malować
zańtuz (Var.) ↑zamtuz zmałpować (Der.) ↑małpa
zańtuzka (Der.) ↑zamtuz zmaza (Konk.) ↑flek II
zaognienie (Konk.) ↑brant II zmiarkować (Der.) ↑miarkować
zapadnia (Konk.) ↑fersenkung zmierzch (Konk.) ↑dunkiel
zapał (Konk.) ↑fajer zmordować (się) (Der.) ↑mordować
zapalenie (Konk.) ↑brant II zmurszeć (Der.) ↑mursz
zapalnik (Konk.) ↑brandka znaczek pocztowy (Konk.) ↑marka III
zapał (Konk.) ↑brant II znak (Konk.) ↑cecha
zapaska (Konk.) ↑fartuch znamię (Konk.) ↑cecha
zapeklować (Der.) ↑peklować znitować (się) (Der.) ↑nitować
zapinka (Konk.) ↑haftka ↑zota
zapłata (Konk.) ↑jurgielt zrabować (Der.) ↑rabować
zaporka (Konk.) ↑klamka zrachować (Der.) ↑rachować
zaprawa (Konk.) ↑bejca zraszplować (Der.) ↑raszplować
zarachować (Der.) ↑rachować zratować (Der.) ↑ratować
zaratować (Der.) ↑ratować zrąb (Konk.) ↑kstel
zarefować (Der.) ↑refować zrefować (Der.) ↑refować
zarugować (Der.) ↑rugować zrugować (Der.) ↑rugować
zarumować (Der.) ↑rumować zrychtować (Der.) ↑rychtować
zarychtować (Der.) ↑rychtować zrysować (Der.) ↑rysować
zaryglować (Der.) ↑rygiel zrzaz (Konk.) ↑kawalec
zarysować (Der.) ↑rysować zstepnować (Der.) ↑stebnować
zasłona (Konk.) ↑firanka zstepować (Der.) ↑stebnować
zasmakować (Der.) ↑smakować zstępnować (Der.) ↑stebnować
zasmarować (Der.) ↑smarować zstępować (Der.) ↑stebnować
zasmelcować (Der.) ↑szmelcować zstrychować (Der.) ↑strychować
zastebnować (Der.) ↑stebnować zszlakować (Der.) ↑szlak
zastosować (Der.) ↑stosować zszlamować (Der.) ↑szlamować
zastrychować (Der.) ↑strychować zszumować (Der.) ↑szumować
zaszalować (Der.) ↑szalować zszymować (Der.) ↑szumować
zaszapować (Der.) ↑szepować zślifować (Der.) ↑szlifować
zaszlachtować (Der.) ↑szlachtować zubrować (Var.) ↑żubrować
zaszlamować (Der.) ↑szlamować zubrowiny (Der.) ↑żubrować
zaszlejfować (Der.) ↑szlifować zulec (Var.) ↑zylc
zaszlifować (Der.) ↑szlifować zumpeza (Var.) ↑rzumpeza
zaszlochać (Der.) ↑szlochać zwaliska (Konk.) ↑rum I
zaszlufować (Der.) ↑szlifować zwałkować (Der.) ↑wałkować
zaszmelcować (Der.) ↑szmelcować zwecować (Der.) ↑wecować
zasznurować (Der.) ↑sznurować zwerbować (Der.) ↑werbować
zaszperać (Der.) ↑szperać zwędrować (Der.) ↑wędrować
zaszperlać (Der.) ↑szperać zwiczary (Var.) ↑szwajcar
zaszperować (Der.) ↑szperować zwora (Konk.) ↑klamra
zaszrubować (Der.) ↑śrubować zwrotnica (Konk.) ↑wajcha
zasztauować (Der.) ↑sztauować zwrotnica (Konk.) ↑weksel II
zasztychować (Der.) ↑sztychować ↑zycbad
zaszurać (Der.) ↑szurać zycbret (Var.) ↑zecbret
zaszwajsować (Der.) ↑szwajsować zycer (Var.) ↑zecer
zaszwankować (Der.) ↑szwankować zycerski (Der.) ↑zecer
zaszwejsować (Der.) ↑szwajsować ↑zydel
zaszynkować (Der.) ↑szynkować zydelek (Der.) ↑zydel
zaślamować (Der.) ↑szlamować zydla (Var.) ↑zydel
zaśmelcować (Der.) ↑szmelcować zydlik (Der.) ↑zydel
zaśrubować (Der.) ↑śrubować ↑zydwestka
zatratować się (Der.) ↑tratować zygar (Var.) ↑zegar
zatrefić (Der.) ↑trafiać zygarek (Der.) ↑zegar
zatretować się (Der.) ↑tratować zyger (Var.) ↑zegar
zatrzymać (Konk.) ↑hamować zygerek (Der.) ↑zegar
zatyczka (Konk.) ↑lon II zygielgarn (Var.) ↑zegielgarn
zawałkować (Der.) ↑wałkować zylarz (Var.) ↑żylarz
zawcyk (Var.) ↑zechcyk I ↑zylberglejt
zawecować (Der.) ↑wecować ↑zylc
zawendrować (Der.) ↑wędrować zymbraty (Var.) ↑zembraty
zawerbować (Der.) ↑werbować ↑zyndaw
zawędrować (Der.) ↑wędrować zynder (Var.) ↑zendra
zawora (Konk.) ↑klamka zyndra (Var.) ↑zendra
zawód (Konk.) ↑fach II zyndra / zendra (Konk.) ↑koperszlak
zażeglować (Der.) ↑żeglować zyndrowy (Der.) ↑zendra
ząpeza (Var.) ↑rzumpeza zynek (Var.) ↑cynk I
zązel (Var.) ↑żążel zynk (Var.) ↑cynk I
zbajtlować (Der.) ↑bajtlować zynkokrusz (Komp.) ↑cynk I
zbigować (Der.) ↑bigować ↑zynkować
zbijobruk (Komp.) ↑bruk zynkowy (Der.) ↑cynk I
zblaknąć (Der.) ↑blakować zys (Var.) ↑zez
zblakować (Der.) ↑blakować zyz (Var.) ↑zez
zbójca (Konk.) ↑morderz zyzek (Der.) ↑zez
zbraknąć (Der.) ↑brakować zyzik (Der.) ↑zez
zbrakować (Der.) ↑brakować zyzooki (Komp.) ↑zez


Stand: 09.09.2010