Universität Oldenburg Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache BKGE

Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż
↑waceń węgielnica (Konk.) ↑winkielmas
↑wach wężownica (Konk.) ↑feldszlanga
↑wacha wężownica (Konk.) ↑szlęga
wachel (Var.) ↑wachlarz whyzować (Der.) ↑hysować
↑wachlarz wiara (Konk.) ↑ferajna
wachlarzaty (Der.) ↑wachlarz ↑wiatrunek
wachlarzowaty (Der.) ↑wachlarz ↑wic
wachlarzowy (Der.) ↑wachlarz vicebuchhalter (Der.) ↑buchalter
wachlarzyk (Der.) ↑wachlarz widerek (Der.) ↑wyderkaf
wachlować (Der.) ↑wachlarz widerkaf (Var.) ↑wyderkaf
wachmajster (Var.) ↑wachmistrz widerkauf (Var.) ↑wyderkaf
wachmajsterka (Der.) ↑wachmistrz widerkaw (Var.) ↑wyderkaf
↑wachman widerkof (Var.) ↑wyderkaf
↑wachmistrz widerkow (Var.) ↑wyderkaf
wachmistrzować (Der.) ↑wachmistrz widerkuf (Var.) ↑wyderkaf
wachmistrzowski (Der.) ↑wachmistrz widerkup (Var.) ↑wyderkaf
wachmistrzowy (Der.) ↑wachmistrz widły (Konk.) ↑gable
↑wachować widnokres (Komp.) ↑kres
wachparada (Var.) ↑wachtparada widokres (Komp.) ↑kres
↑wachta wielkierz (Var.) ↑wilkierz
wachtarz (Der.) ↑wachta wielkierz (Hom.) ↑wilkierz
wachtel (Var.) ↑achtel wielkierzowy (Der.) ↑wilkierz
↑wachtel wielkur (Var.) ↑wilkierz
wachtmajster (Var.) ↑wachmistrz wielokrążek (Konk.) ↑flaszencug
wachtmejster (Var.) ↑wachmistrz ↑wielża
↑wachtować wieniec (Konk.) ↑kraniec
wachtowy (Der.) ↑wachta wiercić otwór (Konk.) ↑borować
↑wachtparada wierhanki (Var.) ↑firanka
waga (Konk.) ↑gwicht wierst (Var.) ↑first
↑waga wierszownik (Konk.) ↑winkielak
wagać (Der.) ↑waga wiertarka (Konk.) ↑bormaszyna
wagarz (Der.) ↑waga wiertło (Konk.) ↑bor
waga wodna (Konk.) ↑waserwaga wieszadło (Konk.) ↑szaragi
↑wagen wietrunek (Var.) ↑wiatrunek
wagienmajster (Var.) ↑wagmistrz wietrznik (Konk.) ↑oberluft
wagienmistrz (Var.) ↑wagmistrz więzienie (Konk.) ↑cuchthauz
wagmajster (Var.) ↑wagmistrz ↑wihajster
↑wagmistrz ↑wilkierz
wagociąg (Komp.) ↑waga wilkierzowy (Der.) ↑wilkierz
wagomiar (Komp.) ↑waga wilkirz (Var.) ↑wilkierz
wagorówny (Komp.) ↑waga wilkirzowy (Der.) ↑wilkierz
wagoruch (Komp.) ↑waga ↑wilkom
wagostrychowny (Komp.) ↑waga wilkum (Var.) ↑wilkom
wagowe (Der.) ↑waga wilkur (Var.) ↑wilkierz
wagowy (Der.) ↑waga ↑wimpel
wah (Var.) ↑wach ↑wimperga
↑wajcha wina (Konk.) ↑basarunek
↑wajdaż winda (Konk.) ↑kafar I
wajnstan (Var.) ↑wajnsztyn winda (Konk.) ↑lada
wajnsztejn (Var.) ↑wajnsztyn winduga (Var.) ↑binduga
↑wajnsztyn wingwanty (Var.) ↑bigwanty
wajńsztan (Var.) ↑wajnsztyn winian (Konk.) ↑lagier I
wajstin (Var.) ↑wajnsztyn winkeladwokat (Var.) ↑winkieladwokat
wajstyn (Var.) ↑wajnsztyn ↑winkiel
wajsztan (Var.) ↑wajnsztyn winkielaczek (Der.) ↑winkielak
wajsztyn (Var.) ↑wajnsztyn ↑winkieladwokat
wajsztynowy (Der.) ↑wajnsztyn ↑winkielajz
↑wajśpień winkielajza (Var.) ↑winkielajz
wał (Konk.) ↑fala I ↑winkielak
↑walc ↑winkielkonsulent
walcarz (Der.) ↑walec ↑winkielmas
walcer (Var.) ↑walcerz winklowy (Der.) ↑winkiel
↑walcerz winspel (Var.) ↑wispel
walcować (Der.) ↑walc winsztyn (Var.) ↑wajnsztyn
walcować (Der.) ↑walec wio (Konk.) ↑wiśta
walcowy (Der.) ↑walc wiosło (Konk.) ↑rudel I
walcowy (Der.) ↑walec wircaus (Var.) ↑wircausz
walczak (Der.) ↑walec ↑wircausz
walczasty (Der.) ↑walec wisielec (Konk.) ↑rakarz
walczyk (Der.) ↑walc ↑wispel
walczyk (Der.) ↑walec wista (Var.) ↑wiśta
walczynsz (Var.) ↑waltczynsz wiszkult (Var.) ↑fiszkult
walczysz (Var.) ↑waltczynsz wiśniak (Konk.) ↑kiersztrank
↑waldhar wiśniówka (Konk.) ↑kirszwaser
waldharowy (Der.) ↑waldhar ↑wiśta
waldhorn (Var.) ↑waltornia ↑witerunek
waldhornista (Der.) ↑waltornia ↑witlinek
walec (Var.) ↑walc witriol (Konk.) ↑koperwas
↑walec wiwat/vivat (Konk.) ↑hura
walkira (Var.) ↑walkiria wkarbować (Der.) ↑karb
↑walkiria wkierować (Der.) ↑kierować I
↑walmowy wklęsłodruk (Komp.) ↑druk
walszynsz (Var.) ↑waltczynsz wkreślić (Der.) ↑kreślić
↑waltczynsz wkrętak (Konk.) ↑szraubcyjer
waltorna (Var.) ↑waltornia wliza (Var.) ↑fliza
↑waltornia wlutować (Der.) ↑lutować
waltorniany (Der.) ↑waltornia władować (Der.) ↑ładować
waltorniarz (Der.) ↑waltornia włogacizna (Konk.) ↑szpat II
waltorniowy (Der.) ↑waltornia włoka (Konk.) ↑morga
waltornista (Der.) ↑waltornia włośnica (Konk.) ↑laubzega
↑walwas włóczęga (Konk.) ↑laufer
wałeczek (Der.) ↑wałek włóczęga (Konk.) ↑rajza
↑wałek włóczęga (Konk.) ↑rajzer
↑wałka wnątrze (Konk.) ↑wąp
wałkarz (Der.) ↑wałkować wnętrze (Konk.) ↑wąp
wałkiria (Var.) ↑walkiria ↑wochlon
↑wałkmłyn wodza (Konk.) ↑cugiel
↑wałkmyl wodze (Konk.) ↑lejc
wałkmyn (Var.) ↑wałkmłyn wojłok (Konk.) ↑filc
wałkomiar (Komp.) ↑wałek ↑wolfram
↑wałkować wolframian (Der.) ↑wolfram
wałkować się (Der.) ↑wałkować wolframny (Der.) ↑wolfram
wałkownia (Der.) ↑wałkować wolframowy (Der.) ↑wolfram
wałkowy (Der.) ↑wałek vollblut (Var.) ↑folblut
wanczos (Var.) ↑wańczos ↑wolrot
↑wandel wolwark (Var.) ↑folwark
↑wandloch wolwarkowy (Der.) ↑folwark
wandrowiec (Der.) ↑wędrować ↑wolwas
↑wandrut wołdrować (Var.) ↑fołdrować I
wandrutować (Der.) ↑wandrut wołtrować (Var.) ↑fołdrować I
wandschos (Var.) ↑wańczos won (Konk.) ↑furt
↑wanga won (wen) (Konk.) ↑fort
↑wankować ↑wop
wanszos (Var.) ↑wańczos wora (Var.) ↑fura
wantloch (Var.) ↑wandloch wordrować (Var.) ↑fołdrować I
↑wanton worek (Konk.) ↑harbajtel
wantuch (Var.) ↑wańtuch ↑worf
wańcos (Var.) ↑wańczos ↑wormoństwo
↑wańczos wowark (Var.) ↑folwark
↑wańtuch woźnica (Konk.) ↑stangret
wapanrok (Var.) ↑wapenrok wórman (Var.) ↑furman
↑wapenrok wóz pogrzebowy (Konk.) ↑karawan
warcab (Var.) ↑harcap wóz tryumfalny (Konk.) ↑karawan
warcholec (Var.) ↑warchulec wpustniak (Konk.) ↑nuthubel
↑warchulec wpustnik (Konk.) ↑nuthubel
wargelt (Var.) ↑wargielt wrachować (Der.) ↑rachować
↑wargielt wrąg (Var.) ↑wręga
↑wark wrążek (Der.) ↑wręga
warkmistr (Var.) ↑werkmistrz wręg (Var.) ↑wręga
warkmistrzowstwo (Der.) ↑bachmistrz ↑wręga
warkocz (Konk.) ↑harcap wręgacz (Der.) ↑wręga
warkoczyk (Konk.) ↑ceplik wręgować (Der.) ↑wręga
warmuz (Var.) ↑jarmuż wręgowy (Der.) ↑wręga
warmuż (Var.) ↑jarmuż wrotny (Konk.) ↑szwajcar
↑warpa wrymark (Var.) ↑frymark
warpia (Var.) ↑warpa wrysować (Der.) ↑rysować
warstacik (Der.) ↑warsztat wstępniak (Konk.) ↑pałkier
warstat (Var.) ↑warsztat wszlifować (Der.) ↑szlifować
warstatny (Der.) ↑warsztat wsznurować (Der.) ↑sznurować
warsztacik (Der.) ↑warsztat wszrubować (Der.) ↑śrubować
↑warsztat wśrubować (Der.) ↑śrubować
warsztatny (Der.) ↑warsztat wtratować (Der.) ↑tratować
warsztatowy (Der.) ↑warsztat ↑wurstel
↑wart I wyanszlagować (Der.) ↑anszlag
↑wart II wybijać (Konk.) ↑drukować
↑warta wyblaknąć (Der.) ↑blakować
wartać (Der.) ↑wart I wyblakować (Der.) ↑blakować
wartman (Var.) ↑watman wyblechować (Der.) ↑blichować
wartnik (Der.) ↑warta wyblichować (się) (Der.) ↑blichować
wartny (Der.) ↑wart I wyborować (Der.) ↑borować
wartość (Der.) ↑wart I wybór (Konk.) ↑brant I
wartować (Der.) ↑wart I wybrakować (Der.) ↑brakować
↑wartować wybrejtować (Der.) ↑brejtować
wartownia (Konk.) ↑odwach wybudować (Der.) ↑budować
wartownia (Der.) ↑wartować wycechować (Der.) ↑cechować
wartownik (Der.) ↑wartować wycembrować (Der.) ↑cembrować
wartowy (Der.) ↑wartować wycerować (Der.) ↑cerować
wartstat (Var.) ↑warsztat wyciąg (Konk.) ↑ausztuk
waruneczek (Der.) ↑warunek wyciąg (Konk.) ↑wycug
↑warunek wyciskacz (Konk.) ↑drukarz
warunk (Var.) ↑warunek wyciskać (Konk.) ↑drukować
warunkować (Der.) ↑warunek ↑wycug
warunkowy (Der.) ↑warunek wydawać (Konk.) ↑fasować
warząchew (Konk.) ↑kielnia I wyderek (Der.) ↑wyderkaf
warzęcha (Konk.) ↑kielnia I wyderka (Der.) ↑wyderkaf
warzstat (Var.) ↑warsztat ↑wyderkaf
wasa (Var.) ↑fasa wyderkafowy (Der.) ↑wyderkaf
↑wasąg wyderkauf (Var.) ↑wyderkaf
wasągowy (Der.) ↑wasąg wyderkaw (Var.) ↑wyderkaf
wasążek (Der.) ↑wasąg wyderkoch (Var.) ↑wyderkaf
↑waserwaga wyderkof (Var.) ↑wyderkaf
↑waserzupa wyderkouf (Var.) ↑wyderkaf
waserzupka (Der.) ↑waserzupa wyderkow (Var.) ↑wyderkaf
wasężny (Der.) ↑wasąg wyderkuch (Var.) ↑wyderkaf
wasserwaga (Var.) ↑waserwaga wyderkuf (Var.) ↑wyderkaf
wasserzupa (Var.) ↑waserzupa wyderkup (Var.) ↑wyderkaf
wasserzupka (Der.) ↑waserzupa ↑wyderum
watczynsz (Var.) ↑waltczynsz wydrężnik/wydrążnik (Konk.) ↑holajza
↑watman wydruk (Der.) ↑druk
waystynowy (Der.) ↑wajnsztyn wydrukować (Der.) ↑drukować
ważka (Der.) ↑waga wyfalmować (Der.) ↑falmować
ważki (Der.) ↑waga wyfasować (Der.) ↑fasować
ważne (Der.) ↑waga wyfejdać (Der.) ↑fajdać
ważnica (Der.) ↑waga wyfiszbinować (Der.) ↑fiszbin
ważnik (Konk.) ↑wagmistrz wyfolgować (Der.) ↑folgować
ważny (Der.) ↑waga wyfrymarczyć (Der.) ↑frymark
ważyć (Der.) ↑waga wyfryszować (Der.) ↑fryszować
wączos (Var.) ↑wańczos wyfutrować (Der.) ↑futrować I
↑wąp wygarbować (Der.) ↑garbować
wąp' (Var.) ↑wąp wygarować (Der.) ↑garować II
wąpie (Var.) ↑wąp wyglansować (Der.) ↑glans
wątłusz (Konk.) ↑dorsz wyglijować (Der.) ↑glijować
wąton (Var.) ↑wanton wygnarować (Der.) ↑gnarować
wątor (Konk.) ↑kima I wygwałcić (Der.) ↑gwałcić
wątpia (Var.) ↑wąp wyhaftować (Der.) ↑haftować
wątpie (Var.) ↑wąp wyhajtować (Der.) ↑hajtować
wąż (Konk.) ↑szlauch wyhakować (Der.) ↑hak II
wdekować (się) (Der.) ↑dekować II wyhamować (Der.) ↑hamować
↑weba wyhartować (Der.) ↑hartować
wechsel (Var.) ↑weksel I wyhecować (Der.) ↑hecować
wechslarz (Var.) ↑wekslarz wyholować (Der.) ↑holować
wechter (Var.) ↑fechtarz wykarbować (Der.) ↑karb
wechtować (Var.) ↑fechtować (się) wykiernować (Der.) ↑kiernować
weck (Var.) ↑wek wykierować (się) (Der.) ↑kierować I
weckować (Der.) ↑wek wykresić (Der.) ↑kresić
weckowy (Der.) ↑wek wykreślić (Der.) ↑kreślić
↑wecować wykrochmalić (Der.) ↑krochmal
wederkauf (Var.) ↑wyderkaf wykuglować (Der.) ↑kuglować
wederkaw (Var.) ↑wyderkaf wylutrować (Der.) ↑lutrować
wederkof (Var.) ↑wyderkaf wyluzować (Der.) ↑luzować
wederkow (Var.) ↑wyderkaf wyładować (Der.) ↑ładować
wederkowy (Der.) ↑wyderkaf wyłoga (Konk.) ↑obszleg
wedyrkof (Var.) ↑wyderkaf wymalować (Der.) ↑malować
wegkwir (Var.) ↑werkfirer wymeldować (Der.) ↑meldować
wegwajzer (Var.) ↑wegwejzer wymordować (Der.) ↑mordować
↑wegwejzer wynitować (Der.) ↑nitować
weinstejn (Var.) ↑wajnsztyn wypielęgnować (Der.) ↑pielęgnować
wejnsztejn (Var.) ↑wajnsztyn wyprawa (Konk.) ↑rejza
↑wek wypucować (się) (Der.) ↑pucować
↑weksel I wyrabować (Der.) ↑rabować
↑weksel II wyrachować (Der.) ↑rachować
↑wekselbryf wyratować (Der.) ↑ratować
wekselbryw (Var.) ↑wekselbryf wyrównia (Konk.) ↑rajsplata
wekselek (Der.) ↑weksel I wyrudować (Der.) ↑rudować
wekslarka (Der.) ↑wekslarz wyrugować (Der.) ↑rugować
wekslarnia (Der.) ↑wekslarz wyrumować (Der.) ↑rumować
wekslarski (Der.) ↑wekslarz wyrwant (Konk.) ↑cybant
wekslarstwo (Der.) ↑wekslarz wyrychtować (Der.) ↑rychtować
wekslarz (Der.) ↑weksel II wyrysować (Der.) ↑rysować
↑wekslarz wyrznica (Konk.) ↑laubzega
wekslarzówna (Der.) ↑wekslarz wyrzynarka (Konk.) ↑laubzega
wekslować (Der.) ↑weksel II wysmakować (Der.) ↑smakować
wekslować (się) (Der.) ↑weksel I wysmalcować (Der.) ↑szmelcować
wekslowy (Der.) ↑weksel I wysmarować (Der.) ↑smarować
wekslowy (Der.) ↑weksel II wysmuknąć (Der.) ↑smukać
welba-cwelba (Var.) ↑halbecwelwe wysokogatunkowy (Komp.) ↑gatunek
wełn(a) (Konk.) ↑fala I wystosować (Der.) ↑stosować
wen (Konk.) ↑furt wystrofować (Der.) ↑strofować
wender (Der.) ↑wędrować wystrychnąć (Der.) ↑strychować
wendrować (Var.) ↑wędrować wystrychować (Der.) ↑strychować
werbarz (Der.) ↑werbować wyszacować (Der.) ↑szacować
↑werbel wyszlakować (Der.) ↑szlak
werblik (Der.) ↑werbel wyszlamować (Der.) ↑szlamować
werblista (Der.) ↑werbel wyszlichtować (Der.) ↑szlichtować
werblować (Der.) ↑werbel wyszlifować (Der.) ↑szlifować
werblowy (Der.) ↑werbel wyszlochać (się) (Der.) ↑szlochać
↑werbować wyszlufować (Der.) ↑szlifować
werbownik (Der.) ↑werbować wysznurować (Der.) ↑sznurować
werbowny (Der.) ↑werbować ↑wysznycować
↑werbret wyszocować (Der.) ↑szacować
↑werbunek wyszpanować (Der.) ↑szpanować I
werbunkarz (Der.) ↑werbunek wyszperać (Der.) ↑szperać
werbunkowy (Der.) ↑werbunek wyszperlać (Der.) ↑szperać
werda (Var.) ↑werdo wyszpyrać (Der.) ↑szperać
↑werdo wyszpyrować (Der.) ↑szperać
wergielt (Var.) ↑wargielt wyszrotować (Der.) ↑śrutować
↑werk wyszrubować (Der.) ↑śrubować
werkführer (Var.) ↑werkfirer wysztychować (Der.) ↑sztychować
↑werkfirer wysztyftować (Der.) ↑sztyftować
werkmajster (Var.) ↑werkmistrz wyszumować (Der.) ↑szumować
werkmajstrowa (Der.) ↑werkmistrz wyszwarcować (Der.) ↑szwarcować I
werkmajstrowski (Der.) ↑werkmistrz wyszymować (Der.) ↑szumować
werkmistr (Var.) ↑werkmistrz wyszynk (Der.) ↑szynk
↑werkmistrz wyszynk (Konk.) ↑szynk
werkstat (Var.) ↑warsztat wyszynkować (Der.) ↑szynkować
werman (Var.) ↑oberman wyszywacz (Konk.) ↑hafciarz
wermucik (Der.) ↑wermut wyślamować (Der.) ↑szlamować
↑wermut wyślifować (Der.) ↑szlifować
wertować (Hom.) ↑wartować wyśrubować (Der.) ↑śrubować
wexel (Var.) ↑weksel I wytratować (Der.) ↑tratować
wexel (Var.) ↑weksel II wytrawa (Konk.) ↑bejca
wexelbryw (Var.) ↑wekselbryf wytretować (Der.) ↑tratować
wexelny (Der.) ↑weksel I wytrybować (Der.) ↑tryb
wexlarka (Der.) ↑wekslarz wytrybować (Der.) ↑trybować
wexlarski (Der.) ↑wekslarz ↑wytrych
wexlarstwo (Der.) ↑wekslarz wytrychista (Der.) ↑wytrych
wexlarz (Var.) ↑wekslarz wytryszek (Der.) ↑wytrych
wexlik (Der.) ↑weksel I wywałkować (Der.) ↑wałkować
wexlować (Der.) ↑weksel I wywartować (Der.) ↑wartować
wexlować (Der.) ↑weksel II wywecować (Der.) ↑wecować
wexlowy (Der.) ↑weksel I wywerbować (Der.) ↑werbować
↑wędrować wywędrować (Der.) ↑wędrować
wędrowca (Der.) ↑wędrować wywietrznik (Konk.) ↑oberluft
wędrowiec (Der.) ↑wędrować wywołać (Konk.) ↑bantować
wędrowny (Der.) ↑wędrować wyżeglować (Der.) ↑żeglować
wędrówka (Konk.) ↑rajza wzbudować (Der.) ↑budować
wędrówka (Der.) ↑wędrować wzjawienie (Konk.) ↑luprynk
węgielnica (Konk.) ↑winkiel wzór (Konk.) ↑blejer
węgielnica (Konk.) ↑winkielak


Stand: 09.09.2010