Universität Oldenburg Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache BKGE

Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
zac zechcentel zegielgarn zydel
zajzajer zechcyk I zembraty zydwestka
zamtuz zechcyk II zendra zylberglejt
zankiel zec-holc zez zylc
zecbret zega zota zyndaw
zecer zegar zycbad zynkować


Stand: 09.09.2010